O kongresu

Programski

odbor

PREDSEDNIK ODBORA

prof. dr. Gregor Majdič (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

ČLANI ODBORA

prof. dr. Milka Vrecl (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
prof. dr. Olga Zorman Rojs (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
izr. prof. dr. Ivan Toplak (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
doc. dr. Ana Nemec (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
doc. dr. Ožbalt Podpečan (Veterinarska zbornica)
doc. dr. Joško Račnik (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
doc. dr. Tomaž Snoj (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
asist.-razisk. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
asist. dr. Petra Kramarič (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
dr. Milorad Radakovic (University of Cambridge, Department of Veterinary Medicine)
mag. Matej Luštek (Krka d. d.)
mag. Mateja Stvarnik (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Andreja Bizjak (Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)

Organizacijski

odbor

PREDSEDNIK ODBORA

izr. prof. dr. Andrej Kirbiš (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

ČLANI ODBORA

prof. dr. Bojan Zorko (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
doc. dr. Ožbalt Podpečan (Veterinarska zbornica)
asist.-razisk. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
dr. Janez Posedi (Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)
Damjana Grobelšek (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Luka Milčinski (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

©2016 - Slovenski veterinarski kongres