Program

8.00 – 9.00

Registracija

9.00 – 9.30

Andrej Kirbiš
dekan Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

Ožbalt Podpečan
predsednik Veterinarske zbornice Slovenije

Janez Posedi
generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

9.30 – 10.15

Tibor Bartha
A window to the future – importance of accreditation and new trends in veterinary education

10.15 – 11.05

Odmor za kavo in predstavitev posterjev

11.05 – 13.10

Itamar Aroch
The role of clinical pathology in modern veterinary practice and veterinary education

Nataša Tozon
Veterinarska onkologija v veterinarski medicini in njen pomen za translacijsko medicino

Janoš Butinar
Ekonomski in socialni učinki klinične onkologije v veterinarski stroki

Tanja Plavec
Perinealne hernije – so vse zgolj šolski primeri?

Jurij Žel
Hematoperitonej v dežurni službi; prepoznaj, ukrepaj, prilagodi

Moderator: Ana Nemec

Daniela Kirovski
Determination of blood variables tresholds in prediction of productive and reproductive performances in dairy cows: use of receiver operating characteristic (ROC) analysis

Jože Starič
Pristopi k obvladovanju obporodne hipokalcemije pri govedu

Jana Brankovič
Primer polymelie pri telici križanki s cikastim govedom

Janja Tušar, Polona Kodermac
Parazitoze pri drobnici

Tanja Knific
Modeliranje širjenja kužnih bolezni: primer bolezni modrikastega jezika v Sloveniji

Moderator: Ožbalt Podpečan

Benjamin Felix
ANSES Listeria monocytogenes National and European programs: a road map toward, the use molecular typing for food safety

Matjaž Ocepek
Novejše diagnostične metode v veterinarskem laboratoriju

Martin Dobeic
Vplivi biocidnih TiO2 submikronskih premazov na Legionella pneumophila v vodni pretočni komori

Polona Kogovšek
Hitra molekularna analiza LAMP za določanje virulenčnih genov APEC v reji perutnine

Ivan Toplak
Prva ugotovitev rekombinantnih sevov virusov PED pri prašičih z drisko v Sloveniji

Moderator: Darja Kušar

13.30 – 14.30

Kosilo

14.30 – 15.15

Frans J.M. Smulders
Toward Harmonization of the European Food Hygiene

15.15 – 15.45

Odmor za kavo

15.45 – 17.10

Kevin Eatwell
The effect of diet on health and welfare of pet rabbits

Uroš Krapež
Pojavnost in molekularna karakterizacija enteričnega koronavirusa dihurjev in parecho virusa dihurjev v Sloveniji

Marko Zadravec
Klinični pomen bičkarjev v prebavilih plazilcev

Tadej Zemljič
Nekatere značilnosti očesne anatomije pri eksotih

Moderator: Joško Račnik

Marina Štukelj
Spremembe v slovenski prašičereji po vstopu v Evropsko unijo

Maja Zakošek Pipan
Biomarkerji v semenski plazmi kot faktorji napovedi kakovosti kratkotrajno hranjenega merjaščevega semena

Alenka Dovč
Kako pravilno ukrepati pri patoanatomski preiskavi ob sumu zanemarjanja in mučenja živali

Moderator: Stane Košorok

Mojca Jevšnik
The impact of creating a food safety culture on food supply chain

Jožica Dolenc
Določanje ostankov pomirjeval

Urška Henigman
Spremljanje mikrobioloških in kemijskih parametrov v školjkah klapavicah (Mytilus galloprovincialis) iz slovenskega morja

Mitja Gombač
Ali onesnaženost morja vpliva na zdravje školjk v slovenskem morju?

Moderator: Urška Jamnikar Ciglenečki

17.15 – 17.45

Objavljeno naknadno

18.00 – 19.30

Breda Jakovac Strajn
prodekanja za pedagoško dejavnost Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

Andrej Kirbiš
dekan Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

Ivan Svetlik
rektor Univerze v Ljubljani

Maja Makovec Brenčič
ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Vojteh Cestnik
Tempora Mutantur

Podelitev priznanj Veterinarske fakultete

Podelitev Bleiweisovega priznanja

9.00 – 9.45

Thomas C. Mettenleiter
Vector borne diseases: the present and future threat for Europe

Srbež – diagnostični in terapevtski izziv

10.10 – 11.35

Tadej Malovrh
Bolezen modrikastega jezika v Sloveniji

Ivan Toplak
Prisotnost virusa PRRS pri poginjenih prašičih v obdobju 2011 do 2016

Pavel Kvapil
Koprološke preiskave v ZOO Ljubljana med letoma 2008 in 2015

Tina Kotnik
Lejšmanioza: preliminarni rezultati seroprevalence pri psih v Sloveniji

Moderator: Tomaž Snoj

Dušan Benčina
Hemaglutinini in nevraminidaze patogenih vrst rodu Mycoplasma

Brigita Slavec
Okužba puranov z bakterijo Mycoplasma synovie

Alenka Ballarin-Perharić
Evaluation of humoral immunity and production parameters after vaccination with live attenuated vaccines against newcastle disease in commercial broilers and layers

Neva Šemrov
Vpliv mikroklimatskih pogojev na zdravstveno stanje in proizvodnjo v rejah broilerjev

Moderator: Olga Zorman Rojs

Jane Nøhr
Applications of the hybridisation based NanoString technology

Valentina Kubale Dvojmoč
Preizkušanje novih peptidnih spojin vodnic za poseganje v delovanje oreksigenega hormona grelina

Jasmina Koračin
Vpliv estrogenih hormonov iz kravjega mleka na raven teh hormonov v krvi in na spolne organe pri miših

Mojca Cerovšek
Klinični stadij bolezni in izražanje progesteronskega receptorja v karcinomih mlečne žleze pri psicah kot uporabna prognostična dejavnika za preživetje

Moderator: Milka Vrecl Fazarinc

Nove metode specifične imunoterapije (SIT): subkutano, oralno ali intralimfatično?

Diagnostika alergije na hrano: kje smo in kam gremo?

11.35 – 12.00

Odmor za kavo

12.00 – 13.25

Manica Černe
Veterinarska zdravila: nevarnost za zdravje in ocena tveganja

Tina Pirš
Zagotavljanje kakovosti v veterinarskih preskuševalnih laboratorijih

Breda Hrovatin
Razvoj informacijske tehnologije za podporo spremljanja in obvladovanja bolezni živali v Sloveniji

Metka Kuhar
Komunikacijske veščine

Moderator: Tomaž Snoj, Gregor Majdič

Ivan Toplak
Virusne okužbe čebeljih družin

Metka Pislak Ocepek
Vpliv okoljskih dejavnikov na zatiranje varoj (Varroa destructor) z mravljinčno kislino

Silvestra Kobal
Veterinarska stroka in njeno mesto pri delu Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Renata Lindtner-Knific
Prevalenca protiteles proti leptospirozi pri prostoživečih miših in podganah v živalskem vrtu v Ljubljani

Moderator: Vlasta Jenčič

Veronika Nagl
Mycotoxin biomarkers – advances, challenges and limitations

Gabrijela Tavčar Kalcher
Koncentracije alkaloidov rožička v sklerocijih na travah

Vesna Točaj
Strategije krmljenja imunokastratov – vpliv na črevesje

Mitja Miklavčič
Zastrupitev z železom pri psu

Moderator: Breda Jakovac Strajn

Diskusija primerov, novosti iz svetovnega dermatološkega kongresa

Letna skupščina Dermatološke sekcije

13.25 – 15.00

Kosilo

15.00 – 16.25

Zlatko Pavlica
Veterinarska stomatologija – pomen v izobraževanju in interdisciplinarnih raziskavah

Špela Likar
Primerjava brezžičnega EKG senzorja s standardnim EKG pri psih

Maja Zakošek Pipan
Piometra pri psicah sterilizrati ali ne

Estera Pogorevc
Najnovejše smernice diagnostike in zdravljenja pankreatitisa pri psih in mačkah

Moderator: Ana Nemec

miniVIDAS: A simple and accurate system to measure Progesterone levels for an ovulation prediction date with confidence

Vesna Kos Kadunc
Vrednotenje hematokrita in srčnega utripa med medikamentozno in operativno zdravljenimi primeri kolik pri konju

Milan Hren
Novosti na področju zakopitnice

Vladimir Savić
Chickens and horses as sentinels for early warning system in prevention of human West Nile virus infections in Croatia

Mojca Bohar Topolovec
Vpliv vitamina E in koencima Q10, kot dodatka k prehrani, na hematološke in biokemijske parametre ter lipidno peroksidacijo pri izbrani fizični aktivnosti rekreativnih konj

Moderator: Petra Kramarič

Krešimir Severin
Wildlife forensics: Why veterinarians should participate in animal crime investigations

Peter Hostnik
Ocena uspešnosti cepljenja lisic proti steklini

Gorazd Vengušt
Dokaz infekcije z deltapapiloma virusom pri srnjadi v Sloveniji

Mateja Stvarnik
Vpliv odsotnosti samcev na izleganje jajc pri grški kornjači (Testudo hermanni) v ujetništvu

Moderator: Alenka Dovč

16.50 – 17.35

Itamar Aroch
Veterinary specialization and veterinary education

17.35 – 18.10

Kava, prigrizek in zaključek kongresa

©2016 - Slovenski veterinarski kongres