ProgramKongres

Petek, 5. april 2019

8.30-9.00
Registracija
9.00-9.30

Javljeno naknadno

9.30-10.30

Sara Galac: Cushingov sindrom skozi čas
Predavanje omogočeno s pomočjo »ESVE outreach grant«

10.30-11.00

Sabina S. Pipan: Srbež pri mački – od simptoma do diagnoze

11.00-11.30
Odmor za kavo
11.30-13.00

Moderator: Alenka Seliškar

Christopher Sturgess (Royal Canin): FIC

Christopher Sturgess (Royal Canin): Urolithiasis in cats

Moderator: Ožbalt Podpečan

Bart Pardon: Concepts and tools to rationalize antimicrobial use for calf diseases

Bart Pardon: Infectious bronchopneumonia 2020: O2 for diagnostics and personalized advice

Moderator: Matjaž Ocepek

Nicola Decarro: Hobi-like pestivirus

Brigita Slavec: Pojav virusov visoko patogene aviarne influence podtipa H5 v letu 2017 v Sloveniji

Mihajlo Erdeljan: Comparative analysis of methods for the diagnosis of influenza in horses

Olga Zorman Rojs: Prvi pojavi okužb z virusom infekcioznega laringotraheitisa pri perutnini v Sloveniji

Moderator: Urška Jamnikar Ciglenečki, Breda Jakovac Strajn

Milorad Radaković: Does Vets’ Work Benefit Wider Society?

Mila Eeckhout: Insects as novel protein source for food and feed

Zlatka Bajc: Tetrodotoksin – novo tveganje na področju morskih biotoksinov v školjkah tudi v Evropi

Janja Babič: Mikotoksini plesni iz rodu Alternaria v pšenici in tritikali

13.00-14.30
Kosilo
14.30-16.00

Moderator: Darja Pavlin

Sturgess (Royal Canin): Urinary tract infections in dogs and cats

Sara Galac: Novel forms of canine Cushing`s syndrome
Predavanje omogočeno s pomočjo »ESVE outreach grant«

Moderator: Breda Hrovatin

Urška Kos: Pravna ureditev skrbi za zapuščene živali v nekaterih državah članicah EU: posledice za dobrobit psov in mačk

Marko Potočnik: Primerjava različnih nacionalnih informacijskih sistemov za spremljanje in poročanje o pojavih bolezni živali

Marko Cotman: Določanje napačno deklariranih ribjih proizvodov v Sloveniji z metodo molekularnega barcodinga

Marko Oman: Mikročipiranje in registracija mačk

Tanja Knific: Analiza poslovanja slovenskih veterinarskih podjetij

Vojteh Cestnik: Živali, bolezni in veterinarska služba v 1. svetovni vojni

Moderator: Mitja Gombač

Ivana Tlak Gajger: Naloge veterinarjev v čebelarstvu

Vlasta Jenčič: Uporaba hmeljnih kislin za ekološko zatiranje varoj

Rosvita Sitar: Prvi izbruh virusne encefalopatije in retinopatije pri gojenih brancinih (Dicentrarchus labrax) v Sloveniji

Metka Pislak Ocepek: Primerjava prisotnosti nekaterih povzročiteljev bolezni pri medonosnih čebelah in čmrljih v Sloveniji

Moderator: Marina Štukelj, Gorazd Vengušt

Klaus Depner: Quo vadis African Swine Fever?

Paulius Bušauskas: Naslov javljen naknadno

Jan Plut: Preliminarni rezultati poskusa peroralnega prekuževanja in aklimatizacije mladic s homolognim sevom virusa prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma z uporabo bombažnih vrvi

Ivan Toplak: Afriška prašičja kuga se še naprej širi v vzhodnem delu Evrope: pregled najpomembnejših načinov za prenos virusa

16.00-16.30
Odmor za kavo
16.30-17.30

John Prescott: No magic bullets. Will One Health save us? The challenges and politics of antimicrobial stewardship

17.30-18.30
Skupščina Veterinarske zbornice Slovenije
19.00
Slavnostna večerja in podelitev priznanj ter nagrad

Sobota, 6. april 2019

9.00-10.30

Moderator: Darja Pavlin

Federico Fracassi: Treatment of diabetes mellitus in dogs and cats
Predavanje omogočeno s pomočjo »ESVE outreach grant«

Federico Fracassi: Monitoring diabetes In dogs and cats
Predavanje omogočeno s pomočjo »ESVE outreach grant«

Moderator: Alenka Dovč

Joško Račnik: Javljeno naknadno

Maja Čonč: Razvoj protitelesne imunosti po cepljenju belega dihurja (Mustela putorius furo) s cepivom proti pasji kugi, registriranim za pse

Valentina Kubale Dvojmoč: Razlike in posebne histološke strukture kože pri različnih skupinah plazilcev

Nina Mlakar Hrženjak: Računalniško tomografska diagnostika facialnih abscesov pri kuncih

Moderator: Matjaž Ocepek

Brian Markey: Veterinary microbiology for the clinician

Bojan Papić: Preiskave izbruhov listerioze pri živalih s sekvenciranjem celotnih genomov

Matic Pavlica: Izolacija avtohtonega probiotika iz peroralne mikrobiote zdravih psov.

Jana Avberšek: Ali je bolnišnica za male živali vir okužb psov s proti meticilinu odporno bakterijo Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)?

Moderator: Mitja Gombač

Carlo Cantile: Approach to diagnostic neuropatholog

Tanja Švara: Redko ugotovljene glivične in parazitarne bolezni pri psih in govedu v Sloveniji

Jana Brankovič: Primer hondrodisplazije pri abortiranem žrebetu

Špela Vidrih: Izbruh salmoneloze pri domačih prašičih

10.30-11.00
Odmor za kavo
11.00-12.30

Moderator: Darja Pavlin

Miguel Campos: Making the diagnosis of thyroid disease in dogs and cats
Predavanje omogočeno s pomočjo »ESVE outreach grant«

Miguel Campos: Feline hyperthyroidism: treatment options and follow-up
Predavanje omogočeno s pomočjo »ESVE outreach grant«

Moderator: Urška Kos

Rebecca Garcia Piniloss: One Welfare

Jože Starič: Ocena dobrobiti na večjih farmah krav molznic v Sloveniji s protokolom Welfare Quality Assessment Protocol in analizo vsebnosti kortizola v dlaki

Katja Skulj: Vpliv različnih metod rokovanja na zmanjšanje stresa pri laboratorijskih miših

Olga Zorman Rojs: Dobrobit v rejah kokoši nesnic v Sloveniji

Manja Zupan: Poškodbe grodnice in vpliv na počutje kokoši nesnic

Moderator: Milka Vrecl Fazarinc, Gregor Majdič

Andre Ganswindt: The power of poo – Non-invasive endocrine monitoring of reproduction and stress in wild animals

Tomaž Snoj: Ugotavljanje hormonskega stanja živali z določanjem koncentracije hormonov v dlaki

Blanka Premrov Bajuk: Nevarnost alergije na beljakovine mokarjev pri psih

Maša Rutar: Primerjava lastnosti internalizacije GPCR receptorjev BILF, kodiranih v prašičjih in humanem herpesvirusnem genomu

Alenka Seliškar: Translacijske raziskave na prašičih

Moderator: Modest Vengušt

John Prescott: Outpacing the resistance tsunami: Antimicrobial stewardship in equine medicine

Petra Kramarič: Okužba z virusom EHV – 5 pri konju

Irena Zdovc: Kužni metritis kopitarjev zahteva stalno pozornost

Maja Zakošek Pipan: Infekciozni metritis kobil (CEM) – dekolonizacija žrebcev in zdravljenje kobil

12.30-14.00
Kosilo
14.00-15.30

Moderator: Sara Suhadolc

Relja Beck (Bayer): Canine tick-borne diseases – How to protect your dog when travelling?

Sonja Prpar Mihevc: Kognitivna motnja pri psih – kaj se dogaja v pasjih možganih

Ana Rejec: Pospešeni kemoradioterapevtski protokol obsevanja za zdravljenje ustnega ploščatoceličnega karcinoma pri 9 mačkah

Aleksandra Slapšak: Vpliv načina poroda na pokazatelje stresa pri novorojenih psih in njihovo preživetje

Moderator: Ožbalt Podpečan

Dominika Peskar: Vpliv sistemskega mukolitika, prostoglandina E in stresa na viskoznost cervikalne sluzi in prehodnost zamrznjeno-odmrznjenega semena skozi maternični vrat pri ovcah

Janko Mrkun: Vrednost plodnostnih parametrov krav v Sloveniji na podlagi podatkov o umetnih osemenitvah po kvartalih za leta 2010, 2016 in 2017

Maja Zakošek Pipan: Mikroelementi v semenski in krvni plazmi kot napovednik kakovosti bikovega semena po zamrzovanju

Ivan Toplak: Ugotavljanje respiratornih patogenov pri govedu: nove molekularne metode omogočajo hitro in zanesljivo diagnostiko povzročiteljev pljučnic

Jože Starič: Ugotavljanje povzročiteljev drisk pri teletih in vpliv zdravljenja na izločanje oocist Cryptosporidium parvum

Ivan Toplak: Dvajset let molekularno epidemioloških študij virusa bovine virusne diareje v Sloveniji

Moderator: Urška Kuhar

Peter Hostnik: Zaključna faza izkoreninjanja stekline znotraj Evropske Unije

Joško Račnik: Detekcija virusa Zahodnega Nila pri sivi vrani (Corvus cornix) v Sloveniji

Gorazd Vengušt: Ugotavljanje okužbe divjih prežvekovalcev z virusom Schmallenberg v Sloveniji

Po kreativni poti do znanja

Moderator: Valentina Kubale, Alenka Nemec Svete

Valentina Kubale, Peter Omejc: Projekti Po kreativni poti do znanja in skrb za dobro počutje eksotičnih živali

Alenka Babič, Katarina Pavlin, Peter Omejc, Maša Rajšp: Kreiranje spletnih orodij za predstavitev najnovejših koristnih podatkov s področja zdravja in dobrobiti ljubiteljskih in eksotičnih živali

Katja Zupančič, Špela Zgonik: Priročnik za domačo pripravo hrane psom in mačkam

Ana Škorjanc, Neža Žnideršič, Ines Tekavec: Zdrav kot pes in mačka: informativni priročnik za lastnike živali in študijsko gradivo za študente veterinarstva

Vladimira Erjavec, Špela Zgonik, Luka Šparaš, Rebeka Turk: Znanje za zdravje in dobro počutje psov brahicefaličnih pasem

Matic Mrzdovnik, Eva Regoršek, Laura Vlaj, Anja Kalin, Lara Ravnik: Odnos slovenskih veterinarjev do bolečine in analgezije pri psih in mačkah: analiza stanja in uvedba ocenjevalnih lestvic v klinično prakso

Izvenštudijska dejavnost Dobrobit

Moderator: Valentina Kubale, Alenka Nemec Svete

Barbara Pulko, Julija Herman: Delavnice v okviru razvoja podeželja – park prostoživečih živali, Vintarovci, Destrnik

Žan Štokar, Anja Pečjak: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji

Diskusija

15.30-16.00
Odmor za kavo
16.00-17.00

Rosie Allister: Mental health and wellbeing in the veterinary profession

Registracija

Vabljeni, da se nam pridružite, ker smo prepričani, da se bo ob tako številnem naboru tem našlo nekaj zanimivega za vsakega!

Registracija