Preliminarniprogram

Tematski sklopi

V okviru kongresa smo predvideli tri plenarna predavanja, ki bodo zanimiva za veterinarje iz vseh področij veterinarske medicine. Prvo predavanje bo na temo izzivov sodobne veterinarske medicine, drugo o neločljivi povezanosti naše stroke s humano medicino in tretje o vedno bolj aktualni temi umetna inteligenca.

V tednu od 30. 9. 2024 do 3. 10. 2024 bodo na različnih lokacijah potekale delavnice.

Četrtek, 3. 10. 2024, na predkongresni dan, pa smo predvideli športno-družabne aktivnosti oz. tekmovanja, ki bodo krepila naš timski duh, s podelitvijo nagrad najboljšim ekipam.

Registracija

Pridružite se nam, ker smo prepričani, da se bo ob tako številnem naboru tem našlo nekaj zanimivega za vsakega!

Registracija