Portorož3.-5. oktober, 2024

Pridružite se nam, ker smo prepričani, da se bo ob tako številnem naboru tem našlo nekaj zanimivega za vsakega!

Organizator
O kongresu

Spoštovane kolegice in kolegi,

v letu 2024 bomo ponovno organizirali Slovenski veterinarski kongres, največje strokovno in znanstveno srečanje slovenskih veterinarjev. Kongres, že 8. po vrsti, bo priložnost za srečanje s kolegi, izmenjavo mnenj in seznanitev z najnovejšimi znanstvenimi in strokovnimi spoznanji na področju veterinarske medicine. Potekal bo med 3. in 5. oktobrom 2024 v Portorožu (Grand hotel Bernardin).

Osrednja tema kongresa bo »Izzivi sodobne veterinarske medicine«. Sodobna veterinarska medicina je namreč na razpotju zato je potrebna samorefleksija o pomenu stroke kot take, saj se soočamo s kadrovskimi izzivi, ki so posledica modernih načinov vzgoje mladih, njihovih pričakovanj in predstav, politike vpisa v srednje šole in na univerze ter splošnih družbeno političnih razmer doma in v tujini.

Programski odbor

Predsednica odbora

izr. prof. dr. Marina Štukelj (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Člani odbora

izr. prof. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

asist. dr. Petra Kramarič (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

prof. dr. Valentina Kubale Dvojmoč (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

znan. sod. dr. Urška Kuhar (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

izr. prof. dr. Joško Račnik (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

asist. dr. Urška Ravnik Verbič (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

izr. prof. dr. Tomaž Snoj (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

dr. Mateja Stvarnik (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

doc. dr. Tanja Švara (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

doc. dr. Maja Zakošek Pipan (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

prof. dr. Olga Zorman Rojs (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

doc. dr. Ožbalt Podpečan (Veterinarska zbornica Slovenije)

mag. Breda Hrovatin (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)

Organizacijski odbor

Predsednica odbora

izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Člani odbora

izr. prof. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

prof. dr. Andrej Kirbiš (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Sara Suhadolc Scholten (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

izr. prof. dr. Marina Štukelj (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

prof. dr. Nataša Tozon (Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani)

Anita Kermavnar (Veterinarska zbornica Slovenije)

Matjaž Guček (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin)

Kontakt

Za vsa vprašanja smo vam na voljo.

Kontakt