Prispevki

Vsi udeleženci so vabljeni, da se kongresa udeležijo aktivno s predstavitvijo svojega dela v obliki kratkega predavanja ali posterja. Prispevke na kongresu je potrebno poslati najkasneje do 12. februarja 2024 preko spodnjega obrazca.

Navodila

Navodila za avtorje

Prispevke lahko pošljete v obliki strukturiranega povzetka dolgega največ 1 stran z do tremi referencami.

Podrobna navodila za avtorje so v osnutku prispevka na spodnji povezavi. Prispevek nam pošljete z izpolnitvijo obrazca na tej strani.

Izmed poslanih prispevkov bo programski odbor izbral več del, katerih avtorji bodo imeli možnost predstavitve v tematskih sklopih v obliki kratkega predavanja, ostala dela pa bodo predstavljena na kongresu v obliki posterjev.

Vsi prispevki bodo objavljeni v zborniku povzetkov 8. Slovenskega veterinarskega kongresa.

Vsi avtorji del so vabljeni tudi k oddaji originalnih znanstvenih ali preglednih člankov za objavo v Slovenskem veterinarskem zborniku. Takšni članki bodo šli skozi običajen postopek mednarodne recenzije in bodo, če bodo sprejeti, objavljeni v redni številki Slovenskega veterinarskega zbornika (faktor vpliva za leto 2021 je 0,922). Članki morajo biti pripravljeni v skladu z navodili za avtorje člankov Slovenskega veterinarskega zbornika.

Osnutek

S klikom na spodnjo povezavo si prenesite osnutek prispevka na svoj računalnik.

Prenesi
Obrazec

Obrazec za oddajo prispevka

Oddaja prispevkov je zaključena