Pokroviteljikongresa

Pokroviteljem 7. Slovenskega kongresa se iskreno zahvaljujemo za vso podporo!